JAVA APLIKACJE BAZODANOWE PDF

Systemy bazodanowe. Systemy bazodanowe — omówienie · Autonomous Database Cloud · Zasoby techniczne · Przejdź do chmury Szkolenie z zakresu aplikacji chmurowych (SaaS) Program ACE · Program Java Champions. The Java Cloud Trial Infowall provides Java Cloud resources to help you find Unisul adopts Oracle Java Cloud Service and Oracle Database Cloud Service. Zaawansowane aplikacje bazodanowe aplikacji pracujących w architekturze trójwarstwowej w technologii Java, • wykorzystania komercyjnych systemów baz .

Author: Tojamuro Vuzil
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 21 June 2010
Pages: 110
PDF File Size: 10.10 Mb
ePub File Size: 19.94 Mb
ISBN: 999-6-34904-540-4
Downloads: 29780
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mataxe

Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych. Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych. Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h.

Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych.

Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa. Kontynuowane jest omawianie platformy. Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej. Sposoby i metody rozpoznawania sceny roboczej.

  DD FORM 1748-2 PDF

Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I. Ataki na systemy komputerowe. Fazy procesu wspomagania decyzji – rola analityka i decydenta. Opory pneumatyczne laminarne i turbulentne – liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille’a. Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi.

Bloki obieralne — WRS WEEIA

Przedmioty Advanced Audio Electronics Zaawansowana elektronika audio studia stacjonarne: Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie. Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe.

Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania. Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem.

Roboty autonomiczne – wprowadzenie. Roboty mobilne- przegubowe, serwisowe i specjalne: Przedmioty realizowane w ramach bloku: Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne studia stacjonarne: Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej. Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa.

Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe. Complex Programmable Logic Device. Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi.

Czujniki stosowane w robotach mobilnych. Podstawowe informacje o sieciach Petriego.

Bloki obieralne

Szyfry strumieniowe i blokowe. Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych. Nowoczesna gospodarka energetyczna Elektrotechnika Instytut Elektroenergetyki Realizowane przedmioty: Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m.